درباره گروه صنعتی امیرکبیر

گروه صنعتی امبیر کبیر از سال 91 تاسیس گردیده است